Steenanjer

Dit plantje is plaatselijk vrij algemeen langs de Overijsselse Vecht en Dinkel en zeldzaam in de duinen bij Den Haag en Haarlem. Elders zeer zeldzaam en staat op de rode lijst.

Steenanjer
Steenanjer

Het wordt ook wel de Vechtanjer of Zwolse anjer genoemd omdat het in het Vechtdal veel voorkomt, het Vechtdal Overijssel heeft het ook als symbool in hun logo.

Steenanjer
Steenanjer