Groot Dikkopje

De Groot Dikkopje heeft lichtgele vlekjes op de ondervleugel, in tegenstelling tot het geelsprietdikkopje en het zwartsprietdikkopje.Het is het meest algemene dikkopje in Nederland en kun je veel vinden in allerlei beschutte, vrij vochtige graslanden en ruigten.

Groot Dikkopje
Groot Dikkopje
Groot Dikkopje
Groot Dikkopje