Bosanemoon

Bosanemoon is een bosplant uit de Ranonkelfamilie. Het is een voorjaarsbloeier met helder witte bloemen, waarvan het loof tegen de voorzomer al geheel verwelkt is.
In Drenthe gebonden aan oudere loofbossen op vochtige, vrij voedselrijke en humeuze bodems. Daardoor komt Bosanemoon vooral voor in bossen in beekdalen, in oude esrandbossen en in oude bossen met keileem in de bodem. Tevens groeit Bosanemoon in graslanden, bermen en slootkanten in beekdalen en op potkleibodems.